Перелік необхідних документів для зарахування дітей із вадами зору до спеціальної школи

  • Копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу.
  • Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, заповнена за формою первинної облікової документації № 086-1/о.
  • Карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о.
  • Копія документа про освіту (крім учнів першого і другого класів).
  • Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, здійснену інклюзивно-ресурсним центром.
  • Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини.
  • Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).
  • Висновок сурдолога або отоларинголога (для осіб із порушенням мовлення).
  • Висновок психіатра (для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку).
  • Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).