Перелік необхідних документів для зарахування дітей із вадами зору до спеціальної школи

Комплектування школи-інтернату учнями здійснюється за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, на підставі рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру відповідно до медичних показань.

Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • висновку інклюзивно-ресурсного центру;
  • особової справи та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
  • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
  • довідок про стан здоров'я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/о); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;
  • Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).
  • для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені п. 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866;