Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової освіти 5 класів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 01.04.2022 р. №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти здійснюється відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової освіти здійснюється за 12-бальною шкалою відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

освітньої діяльності здобувачів освіти Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради

англійська мова

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови

географія

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

історія

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

мистецтво

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з мистецтва

Образотворче мистецтво

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва

природознавство

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

українська мова

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови

фізика

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики

хімія

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Біологія

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

інформатика

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

математика

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

музичне мистецтво

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва

основи здоров'я

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров'я

трудове навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання

зарубіжна література

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератури основної і старшої школи

фізична культура

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури

я у світі

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету Я у Світі