Позначки «Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами»

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад : педагогів-60, із них 24 – вчителів,  32- вихователів, практичний психолог -1, соціальний педагог -1, педагог-організатор -1, секретар-перекладач сліпого вчителя- 2, керівник гурткової роботи – 1, технічний персонал – 29, сумісників – 4.