Моніторинг роботи закладу за 2020-2021 навчальний рік

Моніторинг роботи  закладу за 2020-2021 навчальний рік

         Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти.

         Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання і уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога, в його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку і самоорганізації.

         Згідно з річним планом роботи школи на 2020-2021 н. р. педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою «Комплексний корекційно – реабілітаційний супровід особистості з порущеннями зору в умовах спеціального навчального закладу». Місія: забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної освіти дітей з порушеннями зору засобами корекційно – компенсаторного впливу.

      Освітній  процес у школі  було організовано відповідно до робочого навчального  та річного планів  роботи школи. Реалізація інваріантної та варіативної складових  навчального плану здійснювалася за оновленими державними програмами у поєднанні з корекційно – розвитковою роботою.

      Розпочали навчальний рік 140 учнів, 18 класів (із них 4 класи для  учнів зі складними порушеннями розвитку, в них 24 учня і 3 учня в 1-х класах), 18 виховних груп. За рішенням Інклюзивно-ресурсного центру в школу прийнято 14  учнів: 9 учнів в 1-і класи, 1 дівчинку в 4-а клас, 1 хлопчика в 2-Аклас  за загальноосвітньою програмою та 3-є учнів за допоміжною програмою. За станом здоров’я та за заявою батьків 3 учнів школи : Мірошниченко В.( 7-Б кл.), Новосьолова Д. (4-А клас), Шевченко Д. (1-Б кл.) весь навчальний рік навчалися  за дистанційною формою. Вибірково  навчалися  за дистанційною формою: Івченко М. (6-б кл.), Солдатова О. (1-А кл.), Філіппов К.(5-А кл.),  Чернов М. (7-Б кл.),  Грицько М. (8- А кл.), Дебела К. ( 8-А кл.), учні 1-Б класу та учні, які перебували на самоізоляції  (7-Б класу), Перепелиця Б. (8-Б кл.).

       Протягом I семестру  вибуло  2 учнів:  Биков М. випускник 10 класу,  Коваленко А.          ( 7-А кл.) в Слов’янську ЗОШ I-III ступенів № 16 міської ради, прибув 1 Шевченко Д., в II семестрі  за станом здоров’я вибула Андрєєва М. (4-Б кл.) на індивідуальне навчання, прибув  Комиса А. ( 2-А кл.). Навчальний рік закінчили 139 учнів.

       Навчальні програми з усіх навчальних предметів  та корекційно-розвиткових занять  за  2020-2021 навчального року виконані.  Учні 1 – 3 класів атестовані вербально.  Навчальні досягнення учнів  4-х – 12 класів оцінено за 12-бальною системою з урахуванням фактичного стану опрацювання навчального матеріалу.  З 2020-2021 навчального року всі учні крім тих,  хто постійно знаходиться на дистанційній формі навчання,   мають  висновки інклюзивно-ресурсних центрів за місцем проживання.  За висновками Інклюзивно-ресурсного центру 27 учнів повинні навчатись за індивідуальними планами, які навчаються за програмами допоміжної школи. В школі навчаються за індивідуальним планом : Світлична К.(1-а кл.), Світличний С. і Шевченко Д. ( 1-б кл.),.) та учні  Джафарова Д. і Ященко І. (3-б кл.), Черніченко І. (4-Б кл.), Копиця Д. (6 – Б кл.) і Васейко А.(8–Б кл.), які навчаються за програмами допоміжної школи та Бондарєва А. (5-А кл.) за заявою мами за програмою загальноосвітньої школи.

        Отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 7 учнів 10- А класу та

7 учнів – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти випускники 12-А класу.         Після закінчення навчального року зі школи вибули 13 учнів: Кучерявий І. (2-Акл.) і, Дебела К.(8-А кл.) переходять до інших шкіл, Філіппов К. (5-А кл.) і Івченко М. (6-Б кл.) переходить до інклюзивного класу за місцем проживання, 2 учнів 10 –А класу: Вязовіков Д. і   Солоденко О. у зв’язку зі вступом до ВНЗ I- II рівнів акредитації та 7 випускників  12 – А класу: Багнюк Р., Баннікова Я., Іванчиков С., Торшин Д., Рудь Р., Хоменко В., Яцук П.

         Наказом МОН України від 03.03.2021 № 273 та відповідно до закону від 13.04.2021     № 5014, ухваленого Верховною радою України, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації здобувачі освіти, які завершують здобуття початкової, базової та повної  загальної середньої освіти. За станом здоров’я були звільнені від проходження ЗНО: Багнюк Р., Рудь Р., Хоменко В. Пройшли ЗНО: Баннікова Я. і Яцук П. Вступили до ВНЗ I-II рівнів акредитації Іванчиков С. і Торшин Д. Хоменко В. працює в Краматорському УТОСі.

         В  2020-2021 навчальному році навчальні досягнення учнів 1-3-Б класів оцінювались вербально, а учнів 3-А, 3-В – 12 класів навчальні досягнення  оцінювалися за 12-бальною системою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.