Моніторинг роботи закладу за 2021-2022 навчальний рік

Робота Слов’янської спеціальної школи No23 Донецької обласної ради в 2021-2022
навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію законодавчих та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Донецької обласної держадміністрації, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією єдиної методичної проблеми
«Сучасні підходи до комплексного корекційно-реабілітаційного супроводу особистості з
порушеннями зору в умовах спеціального навчального закладу». Місія: забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної освіти дітей із візуальними порушеннями засобами корекційно-компенсаторного впливу в умовах реформування української освіти.

Освітній процес у закладі було організовано відповідно до річного плану та освітньої
програми школи. Реалізація інваріантної та варіативної складових річного навчального плану здійснювалася за оновленими державними програмами у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою.

У 2021-2022 навчальному році у закладі було відкрито 19 класів, із них 5 – для учнів зі
складними порушеннями розвитку, 19 виховних груп. 1-4-х класів – 8, 5-10-х – 9 класів, 11-
12-х – 2 класи. За рішенням Інклюзивно-ресурсного центру в школу було прийнято на початок навчального року 15 учнів: 13 учнів – у 1-і класи, 1 учень – у 2-А клас (Андріанов І.), 1 учениця – в 11 клас (Волкова Г.) Станом на 03.09.2021 року кількість здобувачів освіти становила 140 учнів. Упродовж року зі школи вибуло 2 учнів (Волкова А. 8-А клас, Філіппенко Т. 5-А клас).

Кількість учнів на 27.05.2022 року становить – 138 здобувачів освіти. За станом здоров’я та за заявами батьків 3 учнів закладу: Мірошниченко В.( 8-Б кл.), Новосьолова Д. (5-А клас),
Шевченко Д. (2-Б кл.) протягом усього 2021-2022 навчального року навчалися за дистанційною формою.

Із 24.02.2022 року у зв’язку із затвердженням Верховною Радою Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 No 64/2022 було
запроваджене надання освітньо-корекційних послуг за дистанційною формою. З цією метоюьбуло активізовано групове та індивідуальне спілкування педагогів зі здобувачами освіти та їх батьками у соцмережах, месенджерах Viber i Telegram, із використанням електронної пошти, освітніх платформ ZOOM, GOOGlE ClASSROOM та у телефонному режимі.

Освітній процес здійснювався відповідно до наказів МОН України «Про деякі питання
організації здобуття загальної середньої освіти та організації освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні» від 28.03.2022 No274, «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» від 01.04.2022 року No 290; річного навчального плану, календарно-тематичного планування та розкладу уроків; проводився моніторинг освітніх досягнень учнів.

Навчальні програми з усіх навчальних предметів та корекційно-розвиткових занять за
2021/2022 навчальний рік виконані. В закладі навчаються за індивідуальним планом :
Світлична К.(2-а кл.), Світличний С. і Шевченко Д. ( 2-б кл.),.) та Джафарова Д. (4-б кл.),
Черніченко І. (5-Б кл.), Копиця Д. (7 – Б кл.) і Васейко А.(9–Б кл.), які навчаються за
програмами допоміжної школи, а також Бондарєва А. (6-А кл.) за заявою матері за програмою загальноосвітньої школи.

Здобувачі освіти, які завершують здобуття початкової, базової та повної загальної
середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільнені від проходження ДПА (Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» від
24.03.2022 No 2157-ІХ; наказ МОН України від 28.02.2022 No 232 «Про звільнення від
державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової
загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 03.03.2022 за No 283/37619). Початкову освіту в закладі завершили та
отримали Свідоцтва досягнень 19 здобувачів освіти за загальноосвітньою програмою, 5 учнів – за допоміжною. Базову середню освіту завершили 7 здобувачів освіти 10-А класу. Повну загальну середню освіту здобули 5 учнів 12-А класу.

Підсумкове оцінювання здобувачів освіти здійснювалось відповідно до «Методичних
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» від 01.04.2022 року No 290.

Учні 1-4 класів оцінювались відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 No 813
«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів загальної середньої освіти». Згідно рішення педагогічної ради нашого закладу освіти від 30.08.2021р.:
– у 1-2 класах підсумкове оцінювання здійснюється вербально;
– у 3-4 класах підсумкове оцінювання здійснюється за рівнями: високий рівень мають 5
здобувачів освіти; достатній – 12 ; середній – 5; початковий – 3 учні.
Здобувачі освіти 5-12 класів оцінюються за 12-бальною системою з урахуванням
фактичного стану опрацювання навчального матеріалу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *